Latest Posts

0

Teknolouhinnasta saatavien teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen markkinoiden hallitsemisessa

Tiedonlouhinta tekniikan alueella, eli teknolouhinta, voi johtaa arvokkaisiin löytöihin, joita voi hyödyntää oman markkina-aseman parantamiseksi. Teknolouhinta perustuu tiedonlouhintaan, jota on jo hyödynnetty joitain vuosia
0

Uuden teknologian vaikutukset yhteiskuntaan

Uudella teknologialla on monia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, mutta myös sen riskit puhuttavat paljon. Entistä useammat vaikeat sairaudet pystytään parantamaan, väestön terveyden ja kehityksen seuraaminen
0

Insinöörien uranäkymät

Laitteiden tuotantoon ja kehitykseen erikoistuville insinööreille on nykyään paljon kysyntää. Insinööriksi valmistuvien uranäkymät ovatkin vielä erittäin hyvät, sillä alalla on ollut tähän asti jatkuvaa,