Teknologiasta on tullut olennainen osa yhteiskuntaa, tätä tuskin kukaan voi kiistää. Se on osa ihmisten päivittäistä elämää ja auttaa monia eri aloja. Ilman sen apua maailmamme olisi hyvin erilainen – huomattavasti vaikeampi paikka. Toisaalta teknologia on tuonut omat vitsauksensa ihmiskunnalle. Teknologian haitat kuitenkin kalpenevat sen tuottamien hyötyjen ohella.

Sekä yksilöt että yhteiskunnouman.nazim_1370701571_39ta hyötyvät teknologiasta. Yksilölle teknologia antaa tilaisuuden seurata uutisia, pitää yhteyttä ystäviin ja perheeseen, etsiä tietoa, tehdä ostoksia, jakaa tietoa ja paljon muuta. Sensuuri nouseekin usein puheenaiheeksi. Yhteiskunnalliset ovat tiedostaneet teknologian ja siihen perustuvien medioiden tärkeyden, ja kansalaisten oikeuksia tiedonhankintaan saatetaan rajoittaa joko suojelu- tai pimitystarkoituksissa.

Teknologia tarjoaa myös mahdollisuuksia elannon tienaamiseen. Yksilöt voivat erikoistua teknologian eri aloille, tai hyödyntää teknologiaa oman yrityksen perustamisessa ja markkinoinnissa. Aloilla liikkuu paljon rahaa, ja erikoistumismahdollisuuksia on runsaasti. Teknologiasta on kehittynyt niin olennainen osa yhteiskuntaa, että ohjelmointia ja muita olennaisia taitoja on alettu opettaa monissa kouluissa.

Yhteiskunnallisella ja tieteellisellä tasolla teknologia on ollut tärkeässä roolissa jo pidempään kuin tavallisen kuluttajan tasolla. Teknologia on auttanut edistämään tiedettä jo vuosikymmeniä. Alalle on suunnattu paljon rahaa, sillä etenkin sotien yhteydessä teknologiaa on hyödynnetty vakoilu- ja aseenvalmistustarkoituksiin. Isoilla, merkittävillä aloilla, kuten lääketeollisuudella ja aseteollisuudella on usein osansa teknologian kehityksessä. Moni uusi teknologinen innovaatio meneekin ensiksi valtion testaukseen ja päätyy asevalmistajien käsiin, sillä maanpuolustusta sekä sotavarustelua pidetään monissa maissa elintärkeänä. Teknologiset innovaatiot voivat aiheuttaa sotarintamalla paljonkin ristiriitoja, kuten miehittämättömien ilma-alusten tapauksessa.

Teknologiaa pidetään myös tapana vähentää kulutuksesta aiheutuvaa ympäristön kuormitusta. Fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaa saastetaakkaa pyritään vähentämään esimerkiksi tehostamalla aurinkoenergiantuotantoa, ja jätettä pyritään kierrättämään teknologian avulla.

Myös teknologian valmistuksesta on tullut polttava aihe. Teknisten laitteiden vaatimia mineraaleja louhitaan ja käsitellään monilla konfliktialueilla, joten teknologian osa konflikteissa ja sosiaalisissa ongelmissa on ollut viime vuosina pinnalla. Halpatuotanto on osa ongelmaa, sillä kuluttajat haluavat huippulaatua edullisesti. Moni halpatuotantoa tukeva maa on alkanut kuitenkin pikkuhiljaa kiristää työvoimaa ja ympäristöstandardeja tuotannon aiheuttamien vaikutusten alkaessa näkyä yhteiskunnassa.