Pilvipalveluiden käyttö yrityksissä kasvaa

Pilvipalveluiden käyttäminen yrityksissä on lisääntynyt tällä vuosikymmenellä kiihtyvällä tahdilla. Alalla puhutaankin jo pysyvästä kehityssuunnan muutoksesta. Syynä tähän ovat asiakasprojektien laajentuminen ja monimutkaistuminen sekä yksilökohtaiset toiveet, jotka voivat vaihdella huomattavasti eri projektien välillä. Tällöin saattaa olla edullisempaa vuokrata tarvittavat ohjelmistolisenssit, tuotantopalvelimet ja raaka laskentavoima aina tarpeen mukaan. Näin investoinnille saa usein parhaan vastineen. Oman IT-infrastruktuurin etuna on sen pysyvyys ja täysi muokattavuus, mutta kustannukset ovat usein korkeat ja jos järjestelmää halutaan päivittää, se voi vaatia huomattavia lisäinvestointeja. Laitteiden sisäänostohinta on pienin menoerä. Ylläpito, koulutus ja IT-tukihenkilöiden palkat kaikki maksavat. Riippuukin paljon yrityksen koosta, sekä tuotetuista palveluista mikä kokonaisvaltainen ratkaisu on kulloinkin taloudellisin. Suurin osa yritysten IT-päättäjistä valitsee yhdistelmän omaa rautaa ja ulkoistettuja palveluita.

Mitä pilvipalvelut ovat käytännössä?

cloud serviceYksinkertaistettuna pilvipalvelu on tiedonkäsittely- tai tallennuskapasiteetin hankkimista Internetistä, johon yleensä liittyy palvelukohtainen sovellus eri alustoille, jonka kautta tietoihin ja toimintoihin pääsee helposti käsiksi. Tarjolla on laaja joukko toimintoja, joka ei rajoitu pelkästään projektien hallintaan tai tiedonsiirtoon. Nykyään pilvessä voi tehdä käytännössä lähes kaiken työn ja suunnittelun. VPS, eli etäyhteyden avulla voi käyttää pienin rajoituksin samoja käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia kuin omallakin koneella. Suunnittelutyö myös nopeutuu, sillä niin sanotut renderöintifarmit ovat yleistyneet. Näissä voi kääntää ohjelmat tai renderöidä videot tai 3D-animaatiot taustalla, samalla kun oma työ voi keskeytyksettä jatkua. Teknologioiden osalta yhdistävää tekijää pilvipalveluilla ei juuri kuitenkaan ole, vaan kyseessä on enemmän toimintafilosofia. Internetistä ostetulle IT-kapasiteetille on ominaista kustannustehokkuus, nopea käyttöönotto ja resurssien helppo skaalautuvuus kumpaankin suuntaan.

Ulkoistettujen pilvipalveluiden tietoturva puhuttaa

Tietoturva ja luottamuksellisuus ovat IT-päättäjien suurimpia huolenaiheita. Vaikka pilvipalvelut ovat jopa joissain tapauksissa yrityksen omia palvelimia paremmin suojattu, usein on vain luotettava palveluita tarjoavien yritysten lupauksiin tietojen suojauksesta ja yksityisyydestä. Lisäksi päättäjiä mietityttää mahdollinen lainsäädäntö ja asiakkaiden vaatimukset tietojen suojaamisen suhteen. Riippuen toimialasta ja tietojen arkaluontoisuudesta, tiedostoja voidaan joutua tapauskohtaisesti säilyttämään fyysisesti yrityksen toimitiloissa. Tällöin ulkoistettua pilvipalvelua ei voi käyttää. Eri maiden lainsäädäntö saatetaan ottaa myös huomioon, sillä tietoja luovutetaan oikeuden määräyksellä eri kriteerein eri puolilla maailmaa. Pilvipalvelut ovat huolenaiheista riippumatta tulleet pysyvästi lähes jokaisen yrityksen arkeen ja kehitys jatkuu tältä osin vahvana.