Optiikka, sähkömagnetismi ja sähkö ovat kiehtoneet tutkijoita kautta aikojen. Nykyään langattomia laitteita ja teknologioita on joka lähtöön aina kuulokkeista miehittämättömiin ilma-aluksiin, ja lähes jokainen hyödyntää niitä jokapäiväisessä elämässämme. Langattoman teknologian juuret yltävät yllättävät kauas!images (38)

1800-luvun alussa moni tieteilijä tutki elektromagneettisten aaltojen olemassaoloa. Tanskalainen Hans Christian Oersted havaitsi suhteen sähkön ja magnetismin välillä vuonna 1819. Havaintoa ei olisi voitu myöhemmin hyödyntää, ellei Michael Faraday olisi vuonna 1831 kehittänyt ensimmäistä sähkögeneraattoria. Lisäksi skotlantilainen fyysikko James Clerk Maxwell kehitti teorioita ja ajatuksia sähkömagnetismin suhteen niin merkittävästi, että useita hänen yhtälöistään käytetään yhä. Hänen vuosina 1865-1875 kirjoittamansa teoriat pohjustivat tien radioaaltojen löytämiselle ja käyttöönotolle.

1800-luvun loppu oli suurta langattomien innovaatioiden aikaa. Yksi keksintö johti toiseen, ja nopeasti pohja modernille teknologialle kehittyi. Alexander Graham Bell suunnitteli ensimmäisen langattoman puhelimen, ja ensimmäinen sillä käyty keskustelu tapahtui vuonna 1880, mutta teknologian rajallisuuden vuoksi keksintö ei vielä tuolloin yleistynyt. Heinrich Hertz kehitti radioaallot vuonna 1887 ja onnistui lähettämään niitä paikastatoiseen, ja ennen vuosisadan loppua radiokin keksittiin. Radio otettiin yleiseen käyttöön vuonna 1907. Nykyisin puhelimet käyttävät radioaaltoihin perustuvaa signaalia.

Elektromagneettisten aaltojen keksintö olikin tärkeä murros kaiken nykyteknologian kannalta. Alettiin kehittää uusia tapoja lähettää radioaaltoja. Esimerkiksi idea satelliiteista oli kehitelty jo 1800-luvun puolivälissä, ja 1900-luvulla niiden kehittämistä varten oli jo saatavilla kaikki tarvittava tekniikka. Radioaallot näyttivät myös tietä esimerkiksi mikroaalloille, joita on hyödynnetty esimerkiksi kommunikaatio-, navigaatio- ja tutkakäyttötarkoituksiin.

Radioaaltoihin perustuu myös esimerkiksi langaton verkkoyhteys. Alussa langaton verkkoyhteys oli epäluotettava, ja monet tietokoneiden parissa työskentelevät luottavat enemmän kiinteään nettiyhteyteen. Valtaosa väestöstä on kuitenkin hyväksynyt langattoman verkon kätevimpänä tapana yhdistää nettiin. Markkinoille on tullut myös paljon langattomasti ladattavia käytettäviä laitteita, joiden teknologian pohjana ovat radioaallot. Langattoman teknologian helppous kiinnostaa kuluttajia, mutta toimivuutta epäillään, joten kysyntä ei ole toistaiseksi kovin suurta.

Langaton teknologia on kehittynyt pitkälle viimeisten sadan vuoden aikana – tuskin sitä kehitelleet tietelijät osasivatkaan aavistaa, kuinka paljon tietoa langattomien yhteyksien avulla tultaisiinkaan siirtämään!